Η επιτυχημένη αστική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αγγίζει όλες τις πλευρές της ζωής στην πόλη. Τα έργα για την βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών γίνονται σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τους φορείς της Αθήνας και του ιδιωτικού τομέα.