Οι πόλεις αποτελούν σήμερα τους πυρήνες της οικονομικής ανάπτυξης,  ως κέντρα καινοτομίας και εστίες για την εξέλιξη της οικονομίας της γνώσης. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις σε θέματα κοινωνικής συνοχής και αστικής βιωσιμότητας. Οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με την υλοποίηση δράσεων για την έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση και την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας.