Το Curing the Limbo είναι ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Catholic Relief Services (CRS) και της International Rescue Committee (IRC). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού και καινοτόμου μοντέλου ένταξης μέσω του οποίου οι πρόσφυγες ενεργοποιούνται, παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, δημιουργικής έκφρασης και νέων τεχνολογιών, ενημερώνονται και αποκτούν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία και συμμετέχουν σε συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής προσαρμοσμένες στο προφίλ τους. Έτσι, γίνονται μέρος της πόλης, διασυνδέονται με τις ομάδες ενεργών πολιτών του συνΑΘηνά και μετέχουν σε δραστηριότητες στις γειτονιές της Αθήνας. Μαζί λοιπόν, οι πρόσφυγες και η πόλη βγαίνουν από το στάδιο της αδράνειας, δραστηριοποιούνται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2021.

Προϋπολογισμός έργου: 6.250.000,00 €

ΠροϋπολογισμόςΕΑΤΑΑ.Ε.: 2.412.850,99 €

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
curingthelimbo.gr