Υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης, εργαζόμαστε με τους με τους φορείς της πόλης και καλούμε τους κατοίκους να συνδιαμορφώσουν τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε.