Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης μας. 
Ο ρόλος του Κέντρου είναι διττός:

  • Παρέχουμε αξιόπιστη ενημέρωση και τεκμηριωμένη πληροφορία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, καθώς και σε υποψήφιους επενδυτές από το εξωτερικό, σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Υποστηρίζουμε τον Δήμο στη χάραξη της στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της οικονομίας και των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.
     
Επικοινωνία

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Σεράφειο
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 118 54
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-1077600