Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
Ξενοφώντος 7, 105 57, Αθήνα
+30 210 32 53 123

[email protected]

Για πληροφορίες σχετικά με το Σεράφειο του δήμου Αθηναίων επικοινωνήστε:
+30 210 3426842

[email protected]

Για θέματα Τύπου και δημοσίων σχέσεων, επικοινωνήστε:
+30 210 32 53 123