Υποστηρίζουμε τον δήμο Αθηναίων στην απορρόφηση πόρων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προωθούν δράσεις για την Έξυπνη Πόλη, την βιώσιμη κινητικότητα, την κοινωνική στέγαση και κοινωνική συνοχή, έργα πολιτισμού και κοινωνικής καινοτομίας,  δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.