Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία της Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων, υλοποιήσαμε το ευρωπαϊκό έργο Refill (REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level, URBACTIII).

Το έργο είχε ως στόχο τη διεύρυνση του ρόλου των πόλεων και τη νέα δυναμική που προκύπτει από την κοινωνία των πολιτών γύρω από την προσωρινή χρήση των κενών κτιρίων και των αναξιοποίητων χώρων στις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αναζήτησε συμμαχίες ανάμεσα στο Δήμο, τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα. Του δικτύου Refill ηγήθηκε η πόλη της Γάνδης, ενώ συμμετείχαν οι πόλεις: Αθήνα (Ελλάδα), Βρέμη (Γερμανία), Αμερσφόρτ (Ολλανδία), Ρήγα (Λετονία), Πόζναν (Πολωνία), Νάντη (Γαλλία), Οστράβα (Τσεχία), Ελσίνκι (Φιλανδία) και Κλουζ - Ναπόκα (Ρουμανία).

Οι συμμετέχουσες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, που είχαν ήδη εξοικειωθεί με την έννοια της προσωρινής χρήσης και είχαν αναπτύξει τεχνικές και τεχνογνωσία, επιδίωξαν να επωφεληθούν από την εμπειρία που έχουν αποκομίσει, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς στόχους: 

  • Ανταλλαγή και αξιολόγηση των τοπικών μέσων υποστήριξης, όπως είναι οι τοπικές ομάδες στήριξης και η συμμετοχική διαδικασία των πολιτών. 
  • Διασφάλιση μακροχρόνιων αποτελεσμάτων της προσωρινής χρήσης. 
  • Δόμηση μιας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής συνεργασίας με τη δημόσια διοίκηση.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Πλάνου Δράσης αναφορικά με την προσωρινή χρήση (Temporary Use – T.U.) κενών κτιρίων στην περιοχή της Αθήνας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις με αποστολές στις πόλεις-εταίρος για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ουσιαστικών εμπειριών στη θεματική της προσωρινής χρήσης αλλά και της επαν- αξιοποίησης των κενών κτιρίων και χώρων της Αθήνας.

Το έργο είχε χρονική διάρκεια 3 έτη και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018.