Το έργο ROCK – Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge cities αποτελεί ένα έργο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το οποίο υποβλήθηκε από την Πόλη της Μπολόνια και εστιάζει στην ανάπτυξη μίας καινοτομικής, συνεργατικής και κυκλικής συστημικής προσέγγισης για την αναζωογόνηση και προσαρμοστική επανάχρηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Η υλοποίηση του έργου κατά τα επόμενα έτη θα εστιάσει στην εφαρμογή ενός μενού επιτυχημένων πρωτοβουλιών αναζωογόνησης μέσω της αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και στη δοκιμή της αναπαραγωγής επιτυχημένων μοντέλων χωρικής προσέγγισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των ιστορικών κέντρων των πόλεων.

Στο πλαίσιο του έργου η πόλη της Αθήνας θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε:

  • Χαρτογράφηση των υφιστάμενων πόρων και των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο -  στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός ανοιχτού πορτφόλιο γνώσης (Open Knowledge Portfolio).
  • Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πλάνου Διαχείρισης (Integrated Management Plan) για την πόλη της Αθήνας με στόχο την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στη διατήρηση του οικιστικού ιστού και της βιώσιμης ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
  • Δημιουργία κοινοτήτων κληρονομίας μέσα από την ανάπτυξη Living Labs (LLs), σύμφωνα με τις αστικές χωρικές συνθήκες και το τοπικό κοινωνικό-πολιτιστικό-οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι τοπικές κοινότητες θα εμπλακούν σε ένα συν-σχεδιασμό και προτυποποίηση δράσεων αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας.
  • Δημιουργία ενός πακέτου μεθοδολογικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model) το οποίο θα έχει ως αποδέκτες key-players και policymakers που εμπλέκονται με την αστική αναζωογόνηση μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο ξεκίνησε στα μέσα του έτους 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020.

Προϋπολογισμός έργου: 9.873.585,88 €

Προϋπολογισμός ΕΑΤΑ Α.Ε.: 210.688,00 €

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
rockproject.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730280.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the ROCK project and in no way reflects the  views of the European Union.