Συμμετέχουμε στο σχεδιασμό, την προσέλκυση χρηματοδότησης και την υλοποίηση της αναπτυξιακής ατζέντας του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Η Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του δήμου Αθηναίων, την οποία σχεδιάσαμε, καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου και τις δράσεις που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός προβλέπει δράσεις σε 8 δέσμες προτεραιοτήτων: ανάπτυξη υποδομών στην πόλη, δράσεις για την Έξυπνη Πόλη, βιώσιμη κινητικότητα, κοινωνική στέγαση, πολιτισμός, ενέργεια και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κοινωνική συνοχή και κοινωνική καινοτομία, επιχειρηματικότητα και προώθηση του προορισμού.

Για να γίνουν αυτές οι δράσεις, πράξη:

Σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε με επιτυχία χρηματοδότηση που ξεπέρασε τα 85 εκ. ευρώ, για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του δήμου Αθηναίων, ενός αναπτυξιακού σχεδίου με δράσεις σε τρεις άξονες:

  • την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
  • την έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας
  • την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης

Η ΕΑΤΑ, μέσω της Διεύθυνσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας, και υλοποιούμε σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, εμβληματικά έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Προσελκύουμε ιδιωτικούς πόρους για την ανάπτυξη και προώθηση του προορισμού

Έως σήμερα έχουμε προσελκύσει πάνω από 200 εκ. ευρώ, από ένα μείγμα χρηματοδοτικών πηγών. Οι πόροι αυτοί προέρχονται:

  • από το ΕΣΠΑ μέσω του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
  • από Επιχειρησιακά Προγράμματα ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίζονται οι Επιτελικές Αρχές της Κεντρικής Κυβέρνησης και η Περιφέρεια Αττικής 
  • από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
  • από πόρους του δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής
  • από Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή απευθείας από πόρους του Ιδιωτικού Τομέα