Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αθήνας, αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προβολή της Αθήνας ως προορισμού. 

Επενδύουμε στην  εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα που έχουμε αναπτύξει ώστε να συνεισφέρουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου.

Για να το πετύχουμε ενισχύουμε τους δεσμούς και καλλιεργούμε συνέργειες με επιχειρηματικές και εμπορικές ενώσεις, με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπουργεία και δημόσιους φορείς.

Έχουμε την ευθύνη για τον κεντρικό συντονισμό του αναπτυξικού πλάνου της σύμπραξης  This is Athens & Partners. 

Το This is Athens & Partners είναι η σύμπραξη του δήμου Αθηναίων με δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της Αθήνας ως προορισμού και για την αποτελεσματική προώθηση της πόλης στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Το  ολοκληρωμένο, τριετές αναπτυξιακό πλάνο ύψους 15 εκ. ευρώ του This is Athens & Partners συντονίζεται κεντρικά από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Marketing Greece του ΣΕΤΕ και το Athens Partnership, που διαχειρίζεται δωρεές προς τον δήμο Αθηναίων.

Η Σύμπραξη θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία επισκεπτών της Αθήνας, τα οποία θα προκύψουν από την ανταλλαγή και την ενεργοποίηση γνώσης και πόρων.  Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η επισκεψιμότητα στην Αθήνα, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Σ.Τ.Α.Σ.Υ. για την προβολή και ανάδειξη της Αθήνας στους ξένους επισκέπτες, τους δημότες της Αθήνας και του ευρύτερου λεκανοπεδίου της Αττικής. Το μνημόνιο αυτό εξασφαλίζει στις δράσεις μας δωρεάν διαφημιστική προβολή στις υποδομές και τα κανάλια της Σ.Τ.Α.Σ.Υ..