Η Αθήνα είναι ο παλαιότερος σύγχρονος προορισμός της Ευρώπης. Με αδιάκοπη ιστορία από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, η πόλη έχει ζήσει ακμές και σκοτεινές περιόδους που διαμόρφωσαν την σημερινή της εικόνα, γεμάτη πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες. Η Αθήνα είναι ένα ανοιχτό μουσείο τέχνης και αρχιτεκτονικής, ένα μωσαϊκό αρχαίων, βυζαντινών, νεότερων και σύγχρονων μνημείων.