Στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών έχουμε ως αποστολή την  ανάδειξη της Αθήνας σε σύγχρονο ελκυστικό προορισμό για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους επαγγελματίες και τους επενδυτές.

Υποστηρίζουμε τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες του δήμου Αθηναίων, προσελκύοντας πόρους χρηματοδότησης για δράσεις με πραγματικό αποτύπωμα για όσους ζουν, επισκέπτονται και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. 

 

Συμπράτουμε με τους φορείς της πόλης και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα και έργα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική, επιχειρηματική και αστική ανάπτυξη.

 

Εστιάζουμε στον πιο σημαντικό κλάδο της τοπικής οικονομίας, την οικονομία επισκεπτών, με έργα: 

  • για την ανάπτυξη της Αθήνας μέσω της αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και  υπηρεσιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
  • για την προβολή και προώθηση του προορισμού με τη διαμόρφωση και επικοινωνία της ταυτότητας της Αθήνας
  • για τη διαχείριση της πόλης ως προορισμού με τον συντονισμό φορέων για τη δημιουργία ενιαίας εμπειρίας στους επισκέπτες

 

Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την Αθήνα ως ελκυστικό προορισμό για επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επενδυτές διαμορφώνουμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Παράλληλα, αναπτύσσουμε δράσεις και προγράμματα για τη διαχείριση της κοινωνικής κρίσης, την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.