Το πρόγραμμα “Επιχειρώ Κοινωνικά” της ΕΑΤΑ, σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και άλλους τοπικούς εταίρους υλοποιεί μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος EaSI το έργο [email protected] με στόχο την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την διασύνδεση τους με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσουν δύο (2) πολυδύναμα κέντρα τα οποία θα υποδέχονται ωφελούμενους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών:

  • Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Ιατρικής Φροντίδας
  • Απασχόλησης
  • Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Οικογενειακού Προϋπολογισμού
  • Παιδικής Μέριμνας και Οικογενειακής Υποστήριξης

Oι ωφελούμενοι που θα εκφράζουν ενδιαφέρον αλλά και θα εμφανίζουν το κατάλληλο προφίλ (ικανότητες και δεξιότητες) αναφορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα παραπέμπονται στο Πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά της ΕΑΤΑ Α.Ε. ώστε να λαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πρόσβαση σε InfoPoint (Σημείο Πληροφόρησης στο Πολυδύναμο Κέντρο της Σαρανταπόρου στα Πατήσια) για την Κοινωνική Οικονομία / Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία / Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσα από τη διοργάνωση εισαγωγικών κύκλων για την Κοινωνική Οικονομία / Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Αξιοποίηση Εργαλείου Αξιολόγησης Κοινωνικής Επιχείρησης: Το εργαλείο θα δημιουργηθεί από την ΕΑΤΑ Α.Ε. και θα συμπληρώνεται από τους ωφελούμενους του προγράμματος στο τέλος κάθε εισαγωγικού κύκλου διαλέξεων. Το εργαλείο αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη και βάση για τους φορείς υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας / Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Δικτύωση με το οικοσύστημα των οργανισμών της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα: Η ΕΑΤΑ Α.Ε. θα διοργανώσει εκδηλώσεις δικτύωσης, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι και οι φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το έργο εγκρίθηκε στο τέλος του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019.

Προϋπολογισμός έργου: 2.491.693,25 €

Προϋπολογισμός ΕΑΤΑ Α.Ε.:170.128,93€

This project has received funding from the European Union’s EaSI under grant agreement No VS/2016/0210.
The sole responsibility for the content of this publication lies with the [email protected] project and in no way reflects the views of the European Union.